Nie dla przemocy

Nie dla przemocy

Nie dla przemocy

Jeśli czujesz, że Twój mąż, żona, rodzic, rodzeństwo, dziadkowie, teściowie lub dzieci zmuszają Cię siłą do działań, na które nie masz ochoty, godzą w Twoje dobre imię, sprawiają Ci ból i cierpienie, naruszają Twoje prawa, to oznacza, że jesteś ofiarą przemocy w rodzinie.

Pamiętaj, że polskie prawo gwarantuje Ci nietykalność cielesną, emocjonalną, seksualną i ekonomiczną. Przemoc w rodzinie jest przestępstwem które podlega karze pozbawienia wolności. Reguluje to art.207, paragraf 1, Kodeksu Karnego.

„Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”

Nie dla przemocy