Nie dla przemocy

Prawa Dziecka

Prawa Dziecka

Twoje dziecko ma prawo do:

  • życia i rozwoju
  • kontaktu z obojgiem rodziców
  • posiadania przyjaciół i kontaktu z dalszymi członkami rodziny
  • wyrażania własnych poglądów
  • poczucia bezpieczeństwa i bycia kochanym
  • czasu wolnego poświęcanego na zabawę i rozwijanie własnych zainteresowań
  • nauki i informacji
  • ochrony zdrowia
  • posiadania odpowiednich warunków w domu i godnego życia

Pamiętaj, że frustracja, zmęczenie, irytacja oraz zmęczenie spowodowane stresem w pracy czy sytuacją materialną, nie powinna mieć wpływu na Twoje relacje z dzieckiem. Ono nie jest winne tym problemom. Każdy wybuch złości i niepohamowana agresja jest przez dziecko odbierana jako utrata Twojej miłości!

Nie dla przemocy