Nie dla przemocy

Skutki przemocy

Skutki przemocy

Przemoc w rodzinie może mieć tragiczne skutki, dlatego jeśli widzisz u swoich krewnych, przyjaciół lub w najbliższym otoczeniu (szkoła, praca, osiedle) osobę, u której podejrzewasz, że doświadcza przemocy w rodzinie- ZAREAGUJ! NIE POZOSTAWAJ OBOJĘTNY NA KRZYWDĘ INNYCH LUDZI!

Jeśli nie zareagujesz, u danej osoby mogą wystąpić następujące skutki przemocy:

 • Liczne, ciężkie obrażenia ciała: siniaki, rany cięte, kłute, złamania i pęknięcia kości, ciężkie obrażenia narządów wewnętrznych, wylewy krwi, wstrząśnienie mózgu, utratę świadomości, przytomności, pamięci
 • Utrata poczucia własnej wartości i godności
 • Uczucie silnego i przewlekłego strachu i stresu
 • Zespół przewlekłego napięcia
 • Bezradność, nieumiejętność radzenia sobie w najprostszych sytuacjach
 • Strach przed ludźmi i izolowanie się
 • Popadanie w nałogi
 • Samookaleczanie i samobójstwa
 • Syndrom Sztokholmski (ofiara broni i usprawiedliwia oprawcę, jest mu wdzięczna)
 • Silna depresja, agresja, otępienie, zaburzenia odżywiania (bulimia, anoreksja, jedzenie kompulsywne)
 • U dzieci dodatkowo moczenie nocne, nietrzymanie kału, zahamowanie rozwoju psycho-ruchowego, zaburzenia mowy
Nie dla przemocy